За нас

Каква беше причината да предоставим настоящата услуга:

Имайки предвид глобализацията, свободното движение на капитали и хора, нашето битуване като пълноправен член на Европейския съюз и хармонизацията на правото в областта на въздухоплаването, действащата нормативна уредба предоставя право на обезщетение и защита на гражданина, който не може да използва въздухоплавателно средство  в следните случай:

  • При закъснял полет
  • При отменен полет
  • При отказан достъп до борда на самолета

Една от причините може да бъде, че въздушните превозвачи продават повече билети, отколкото има свободни места в самолета. В тези случаи същите предоставят друг заместващ и близък по време полет.

Често пъти авиационните  превозвачи отказват да изплатят обезщетението, мислейки си, че по този начин  правото на обезщетение ще бъде отложено във времето и съответно забравено.

Европейския законодател е определил парично компенсиране в размери от  €250 до €600, което се дължи на пътуващия независимо от  последващите  действия на авиационния превозвач – предоставяне на заместващ полет, безплатна храна и напитки, дори и безплатен хотел.

По своята същност посоченото право на Еврово обезщетение е определено в зависимост от фактори, свързани с определение действия или бездействия от страна на авиационния превозвач – възможността за елиминиране на проблема и обстоятелствата свързани с посочения проблем. Съгласно европейското законодателство не следва да се изплаща обезщетение при стачки, лошо време, неотстраними технически причини, довели до авария на въздухоплавателното средство  или терористични актове.

Имайки предвид натрупания опит и рутина в областта на въздухоплаването, получените ни образования в страната и чужбина и натрупания международен опит за нас ще бъде чест да защитим Вашите права и законни интереси в областта на въздухоплаването.

Кога имам право на обезщетение по Регламент 261/2004 при отменен полет, забавен полет или при отказан достъп до борда на самолета?

Ако пътувате с авиокомпания, базирана в ЕС, независимо от мястото на отпътуване и дестинацията (например от Москва до Пекин с авиокомпания Луфтханза)

Ако пътувате с авиокомпания, базирана извън ЕС, но проблемният полет излита от летище в ЕС (например полет с Аерофлот от Лондон до Москва)

Ако полетът ви е отменен и авиокомпания ви е съобщила за това не по-рано от 14 дни преди полета. Ако полетът ви е закъснял повече от 3 часа

Ако ви е отказан достъп до самолета (например ако са ви продали билет, когато местата на самолета са вече изчерпани т.нар. overbooking)

От какво зависи размерът на обезщетението?

Размерът на обезщетението при отменен или закъснял полет както и при отказан достъп до борда зависи основно от разстоянието на полета.

До 1500км     От 1500км до 3500км           Над 3500км

250 евро                   400 евро                           600 евро

Възстановяване на цената на билета при настаняване на място в по-висока/по-ниска класа (downgrade)

Често авиокомпаниите продават повече билети, отколкото има свободни места в самолета. В тези случаи авиолиниите предоставят друг заместващ и близък по време полет. В такива случаи обаче, мястото ви на този друг полет може да е в по-висока класа (например бизнес класа) или пък в по-ниска класа (в икономична класа). В случай, че авиокомпанията ви е предоставила място от по-висока класа, обезщетение за промяна в класата не се дължи. Ако обаче авиокомпанията ви е предоставила място в по-ниска класа, вие имате право на възстановяване на част от цената която сте заплатили за билета ви.

© Адвокат Ангел Тинчев